Leidinių paroda „Įžymūs Lietuvos architektai: Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai“ Muzikos ir meno skaitykloje