Leidinių ir muzikos įrašų paroda „Laisvės laiškai“ Muzikos ir meno skaitykloje

Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji tai dienos, kai prisimename herojines Lietuvos valstybingumo datas. Lietuviai niekada nenustojo kovoti už savo Tėvynės laisvę. Jų ryžtas, lūkesčiai ir tikėjimas laisve atsispindi ir kūryboje. Vilniaus centrinės bibliotekos Muzikos ir meno skaitykloje siūlome natų ir įrašų parodą. „Nepriklausomybės kovų dainos“ . –V., 1998, -312 p. Leidinio įžangoje Vita Ivanauskaitė … Tęskite Leidinių ir muzikos įrašų paroda „Laisvės laiškai“ Muzikos ir meno skaitykloje skaitymą