Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. T.15. Historia i mitologia miast kresowych. T.15 : Wilno

W 15 tomie Kresowej Atlantydy autor zawędrował na drugi biegun Kresów. Jeśli Lwów – miasto o wyjątkowym znaczeniu w kulturze polskiej możemy uznać za biegun południowy, to Wilno – o podobnej pozycji w polskiej historii – możemy nazwać biegunem północnym. Pomiędzy tymi dwoma metaforycznymi biegunami zamknięte są dzieje polskich Kresów Wschodnich.

O Wilnie powstało dziesiątki książek, tysiące artykułów, wierszy i wspomnień. Nicieja potraktował temat bardzo oryginalnie – tak nikt dotychczas nie uczynił. Przedstawiając dzieje Wilna, autor zderzył ze sobą frontalnie tak różne i tak odmiennie zapisane w historii postacie, jak choćby Józef Piłsudski i Feliks Dzierżyński, Stanisław Cat-Mackiewicz i Witold Hulewicz, Czesław Miłosz i Jerzy Putrament, Leopold Tyrmand, Franciszek Walicki i Tadeusz Konwicki.

Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. T.15. Historia i mitologia miast kresowych. T.15 : Wilno. – [Opole : Wydawnictwo Universitetu Opolskiego : Wydawnictwo MS, 2020] (Opole : Opolgraf SA). – 335, [1] p. : iliustr., fotogr., portr. ; 25 cm. – Taip pat vartojama antr.: Historia i mitologia miast kresowych. ; Wilno. – Bibliogr.: 320-324. – Pavardžių r-klė: 325-334.