Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855-1915)