Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų amžiaus paroda „Mamyte, piešiu Tau dainelę“