PRAĖJĘS RENGINYS. Tautinės dainos ansamblio „Volungė“ koncertas