Saulėjos Ilgūnės tapybos darbų paroda „Piliakalnių Aidai“

Saulėja Ilgūnė

Nuo liepos 2 d. kviečiame į dailininkės Saulėjos Ilgūnės tapybos darbų parodą „Piliakalnių Aidai“ Vilniaus centrinėje bibliotekoje.

Tapybos darbų ciklas „Piliakalnių Aidai“ – tai Lietuvos piliakalnių peizažai, nutapyti dailininkės Saulėjos Ilgūnės kelionės po Lietuvą metu. Šie darbai atlikti akrilo tapybos technika, įkvėpta fovizmo ir impresionizmo stilių. Darbuose gvildenamos tautinio identiteto, dvasiškumo bei grožio laikinumo temos.

Senojoje baltų pasaulėvokoje kalnas yra tarpininkas tarp dangaus ir žemės. Pasak Nijolės Laurinskienės, kalnas „mitiniu-poetiniu požiūriu pasižymi pasaulio lygmenų, t. y. dangaus, antžeminės sferos ir požemio, mediatoriaus funkcija <…> Taip pat baltų tradicijoje kalnas galėjo būti ir riba tarp mitinio pasaulio lygmenų – žemiškojo ir dangiškojo“. Krikščioniškojoje literatūroje kalnai ar kalvos taip pat dažnai minimi dvasiškajame kontekste – tai susitikimo su Dievu Tėvu (Mozės atveju) ar Jo Sūnumi (pamokslai ir atpirkimas) vieta. Be dvasinio piliakalnių aspekto, šie kauburiai yra istorinio paveldo objektai. Gimtosios šalies istoriniai vaizdai tampa praeities sąlyčiu su Lietuvos ateitimi – jaunais žmonėmis, kurie būdami emigrantais prisimena Lietuvą kaip idealizuotą ir tolimą, tarsi pasakų pilių šalį. Šiandienos realybės ir nostalgiško, kiek idiliško savo praeities pasaulio susilietimas atveria naujo savojo „aš“ suvokimo galimybes. Kaip yra pasakęs poetas Justinas Marcinkevičius: „Žmogus negali gyventi be istorijos, nemąstydamas apie ją, nebandydamas jos paaiškinti ir pritaikyti savajam gyvasties tekėjimui. Žmogus iš esmės yra istorija.“ Žmogus matydamas didingos savo gimtinės istorijos simbolius tampa tarsi savo protėvių ambasadoriumi pasaulyje, prisimenančiu ir gebančiu supažindinti svetimšalius su savo šaknimis.

Autorė tikisi, kad peizažai atneš pozityvių emocijų ir paskatins sustoti, pasidžiaugti šiuo momentu laike. Pasak autorės, „Jeigu turiu pasirinkimą, aš stengiuosi kultivuoti teigiamas emocijas… Kas nuostabiausia, kad jas užauginus savyje, savo kūrybos pagalba, galiu jomis pasidalinti ir su kitais. Man tapyba – tai savotiška meditacija ar malda, per kurią galiu skirti laiko padėkai už tai ką turiu, įvertinti mane supantį grožį bei visas mažas ir dideles dovanas mano gyvenime.“

Apie autorę

Saulėja Ilgūnė mokėsi Kauno dailės gimnazijoje. Jos šeimai emigravus į Jungtines Amerikos Valstijas, Saulėja baigė mokyklą Džiordžijos valstijoje, JAV. Vėliau menininkė baigė psichologijos ir

vizualios dailės bakalaurus „Džiordžijos universitete“ (University of Georgia). Per šį laikotarpį dailininkė laimėjo daug prizinių vietų įvairiuose tarptautiniuose konkursuose bei eksponavo darbus Jungtinių Amerikos Valstijų erdvėse. Menininkės kūryboje dažnai atsispindi jos tautiškumo identiteto paieškos bei ilgesys vienai ar kitai šaliai. Dažų pagalba išliejamos emocijos ir mintys, o kūrinių stilius ekspresyvus, dinamiškas, tarsi siekiantis atspindėti besikeičiančio momento trapumą. Be ilgesio, Saulėjos kūryboje taip pat dažnai atsispindi grožio, dvasiškumo, pozityvumo temos. Optimizmas yra jos stiprybė kurią menininkė dažnai atranda kūrybos metu.

Paroda veiks iki liepos 31 d.