PRAĖJĘS RENGINYS. Mikalojaus Povilo Vilučio parodos „Raidės“ atidarymas