PRAĖJĘS RENGINYS. Paroda „Žydiški Klaido Navicko karpiniai“