PRAĖJĘS RENGINYS. Kazio Bradūno poezijos ir tradicinių dainų vakaras