PRAĖJĘS RENGINYS. Gintauto Tiškaus fotografijų paroda „Vilniaus tekstai“

Nuo spalio 21 d. kviečiame į Gintauto Tiškaus fotografijų parodą „Vilniaus tekstai“ Antakalnio bibliotekoje (Antakalnio g. 49).

Gintautas Tiškus – architektas, urbanistas ir visuomenininkas, fotografuojantis urbanistines Vilniaus įdomybes. Jo fotografijas galima laikyti tam tikra Vilniaus pastatų „raudonąja knyga“, neretai jose įamžintiems pastatams ar jų detalėms gresia išnykimas arba drastiškos permainos.

„Modernioje visuomenėje miesto erdves formuojančių urbanistinių struktūrų suvokimo sampratą keičia ir papildo miesto, kaip teksto, kaip miesto knygos, kurią reikia mokėti perskaityti pažiūra. Miesto erdvė ir jos „užpildymas“ yra tarsi matrica istorinei kultūrinei visumai, jos įvairialypėms prasmėms. Miestas yra įvairiai funkcionuojančių, priklausančių įvairioms kalboms ir tarmėms tekstų ir kodų katilas. Šiame katile skirtingai „kalba“ Senamiestis, Užupis, Naujamiestis, Antakalnis, Lazdynai ir kiti Vilniaus rajonai. „VILNIAUS TEKSTAI“ – tai savotiški architektūrinės kalbos ženklai, arba miesto kodai, jo kultūrinio ir dvasinio gyvenimo išraiška, kurią reikia perskaityti ir suprasti. Šie miesto ženklai perteikia mąstymo būdą, atskleidžia ir formuoja žmogiškąjį mentalitetą, vaizduotę ir mąstymą. Sinchroninis įvairių formų būvimas greta, praėjusių laikų reliktai, generuoja istorinės praeities tekstus, tuo būdu praeitis atsiduria šalia dabarties“, – sako parodos autorius Gintautas Tiškus.

Paroda bibliotekoje eksponuojama iki gruodžio 20 d.