PRAĖJĘS RENGINYS. Leidinio „Etninė kultūra “ sutiktuvės ir diskusija „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos