Dailininko Vytauto Banio (1920–1989) kūrybos paroda

Lapkričio viduryje Vilniaus miesto savivaldybės Antakalnio bibliotekoje atidaryta dailininko ir vitražisto Vytauto Banio kūrybos paroda, skirta menininko 100-osioms gimimo metinėms.

Vytautas Banys gimė 1920 m. gruodžio 24 d. Panevėžyje. Baigęs Kauno III gimnaziją, 1940 m. įstojo į Vilniaus dailės mokyklą, studijavo tapybą pas prof. Justiną Vienožinskį. Karo metais tęsė studijas Vilniaus dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija), vėliau studijavo monumentaliąją tapybą ir vitražą pas prof. Stasį Ušinską Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute.

Banys yra apipavidalinęs daugiau kaip 300 leidinių, knygų viršelių, iliustravo 18 knygų. Pasak menotyrininkų, iliustracijose vyrauja jausminė išraiška, mimika, pozos išryškinančios ironiškas, liūdnas bei linksmas situacijas. Iliustracijos pasižymi spalvingumu, dekoratyvumu, jos siejasi su monumentaliąja dailininko kūryba.

Banys aktyviai dalyvavo atgaivinant nacionalinę heraldiką, 1969 m. patvirtintas dailininko sukurtas Kauno miesto herbas, kuris buvo plačiai naudojamas ženkliukuose, suvenyruose.  Herbas gyvavo iki 1993 m.

Pasak projekto vadovės Daivos Gudelytės, „Noriu padėkoti dailininko V. Banio dukrai Vitalijai, kuri išsaugojo unikalų dailininko kūrybinį palikimą: knygų iliustracijų originalus, vitražų projektus, piešinius, fotografijas. Ši medžiaga, kaip svarbi kultūrinio paveldo dalis, bus panaudota rengiant knygą apie įžymų menininką ir pasišventusį pedagogą. Apie tai liudija daugelio jo mokinių prisiminimai“.

Parodoje eksponuojamos V. Banio iliustracijos iš knygų: Vinco Pietario „Lapės gyvenimas ir mirtis“ (1954 m.), Simono Daukanto „Žemaičių pasakos“ (1957 m.), „Mano tėvelis buvo kalvelis“ (1961 m.), Petro Cvirkos „Lapės gudrumėliai“ (1965 m.), Stasio Stonkaus „Žaidžiame krepšinį“ (1976 m.) ir kt. Taip pat vitražų projektai: Tartu (Estija) universitete, Jonavos azotinių trąšų gamykloje, Visagino mokykloje ir kt.

Projektą finansuoja –  Lietuvos kultūros taryba.

Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės Antakalnio biblioteka, Kauno dailės gimnazija

Projekto organizatorius – Informacijos vadybos agentūra, UAB

Daugiau informacijos:

Daiva Gudelytė, tel. 8611 37436, el. p. daiva.gudelyte@gmail.com