Benjamino Kondrato literatūrinės kraštotyros knygų „Kūrėjų pėdsakais“ 19-tos knygos sutiktuvės Lazdynų bibliotekoje