Akcijai „Lietuva skaito“ skirto renginio Lazdynų bibliotekoje akimirkos

Lietuvai minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Lazdynų bibliotekoje buvo skaitomi Lazdynuose gyvenusių ir gyvenančių poetų eilės, eilėraščiai apie Lazdynus.

Labiausiai visus nustebino elektros ir elektronikos mokslų habilituotas daktaras, profesorius Algimantas Poška, sužavėjęs publiką savo įvairiapusiškumu – poezija („Baltieji pelenai: mažoji plastika ir poezija” (2000)), mažąja plastika, fundamentaliais darbais technikos srityje bei moksliniais straipsniais, skaitovo talentu ir asmeniniu žavesiu. Žmona dailininkė Gražina Janina Vitartaitė pasveikino savo vyrą, įteikdama jam nutapytą angelo paveikslą. Savo eiles iš knygelės „Naktis, mano pasakų fėja“ paskaitė visuomenininkas, choristas, gamtos fotografas Bronius Saltanavičius. O vieną eilėraštį netgi sudainavo! Vilniaus mokytojų namų „Spindulio“ draugijos vadovė Albina Tumaitė-Povilavičienė prisiminė savo pirmas sukurtas eiles, jautriai perskaitė savo sukurtas eiles, skirtas motinai ir tėvui. Poeto, literatūros kritiko Alfredo Guščiaus eilėraščius įtaigiai padeklamavo poeto bendrakursė, MO muziejaus savanorė Skirmantė Lapinskienė. Poezijos skaitymuose dalyvavęs kraštotyrininkas Benjaminas Kondratas pasidalijo prisiminimais apie jo laiptinėje gyvenusį Sigitą Gedą. Buvo perskaitytas poetų, gyvenusių Lazdynuose, sąrašas, kuris, matyt, dar bus pildomas.

Renginyje dalyvavo prancūzų kalbos dėstytoja, vertėja Rima Meškutė, grafikas Petras Ibianskas, filologijos mokslų daktarė Irena Mikėnaitė, tautodailininkė Valentina Živilė Vasiliauskienė ir kt.