Siuvinėtas dangus : Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių XV-XX a. siuvinėti liturginiai drabužiai