Kvietimas dalyvauti „Vilniui 700“ priemonių rengimo procese