Bibliotekų lankytojų, viešos interneto prieigos vartotojų apklausa